Skrócony Regulamin Grupy Biegam dla Zdrowia:

1 – Struktura organizacyjna:

Zarząd:

Paweł Sobiński

Waldemar Sobiński

Andrzej Domagała

Michał Kusaj

Magdalena Wróbel

Zarząd odpowiedzialny jest za działanie i funkcjonowanie Grupy. Podejmuje uchwały i decyzje większością głosów.

2 – Zachowanie w Grupie

  • Zakaz obrażania innych członków grupy,
  • Zakaz oczerniania innych członków poza ich obecnością,
  • Zakaz działania na szkodę Grupy Biegam dla Zdrowia,
  • Nie powinno się mówić źle o Grupie wśród członków innych Grup.

3 – Zachowanie na zawodach

  • Dawać przykład kulturą osobistą,
  • Nie dawać się prowokować członkom innych grup,
  •  Posiadać w miarę możliwości strój Klubowy lub jego część,
  • Nie działanie na szkodę drużyny.

 

Dalsza część regulaminu zostanie niedługo uzupełniona